Контакт
Адреса:
Бул. "Видое Смилевски Бато" 2-7
1000 Скопје, Македонија

Број на мобилен телефон: +389 (0)70 275 435

 ШКП на Facebook