Зелена програма
Цели:

Програмата е наменета за деца од 10 до 12 годишна возраст. Минималниот вкупен фонд на часови е 20. Се работи со личен тренер. Целта е усовршување на сите техники и фитнес вежби потребни за успех на еден професионален играч.

Термини:

Најчести термини за работа во оваа програма се во Четврток и Петок после 14 часот, а во Сабота и Недела после 12 часот.

Топчиња:

Зелените топчиња се помеки и околу 25% поспори од стандардните топчиња.

Рекети:

Димензиите на зелените рекети варираат од 63cm до 68cm во зависност од големината и силата на играчот.

Терени:

Зелените терени се иста должина како и стандардните терени на кои играат професионалните играчи.

Реквизити:

 

Tennis Kids Програми

ШКП на Facebook